Ekstern procedure for anvendelse af persondata

Anvendelse af persondata

I forbindelse med salg af produkter og behandlinger, vil Hair by MBS behandle dine personoplysninger. Hair by MBS anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål. Enten fordi, at de er nødvendige at behandle, eller fordi Hair by MBS har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål. Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor Hair by MBS har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for Hair by MBS’ persondatabehandling i forbindelse med salg af produkter og behandlinger er, at Hair by MBS er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at Hair by MBS kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Ringsted salonen: Øvrige saloner:

Hair by MBS Ringsted ApS Hair by MBS Denmark ApS

Sct. Hansgade 4 Østre Parkvej 143

4100 Ringsted 4100 Ringsted

CVR 39 36 91 41 CVR 39 12 93 10

Telefon: 60 59 11 06 Telefon: 60 59 11 06 Mail: hairbymbsdk@gmail.com Mail: hairbymbsdk@gmail.com

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

* På e-mail: hairbymbsdk@gmail.com

* På telefon: 25 56 56 66

* Ved brev: Hair by MBS Denmark ApS, Østre Parkvej 143, 4100 Ringsted

 

 

 

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

* Til administration af dit kundekort

Vi har brug for at behandle og opbevare dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administration af dit kundekort. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig og til brug for onlinebooking/bookingsystemet at du bliver oprettet som kunde hos Hair by MBS. Derudover er det nødvendigt for Hair by MBS at behandle dine personoplysninger til administration af dit kundekort i forhold til vores mulighed for løbende at kunne vedligeholde informationer omkring dit kundeforhold, samt yde den rette vejledning i forhold til salg af behandlinger og produkter.

* Til kommunikation om dine produkter og tjenester hos os

Vi behandler og opbevarer også identifikationsoplysninger om dig for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dine køb eller dine fremtidige behandlinger hos os.

* Til markedsføring

Vi anvender dine personoplysninger, når du har givet os samtykke til, at vi må kontakte dig med henblik på, at vi kan holde dig opdateret med gode tilbud, nyheder, inspiration til produkter og behandlinger, samt konkurrencer.

Hvis du fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid vælge at trække det tilbage ved at ændre i dine oplysninger på onlinebookingen på hairbymbs.dk eller ved at kontakte os i en af vores saloner.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

* Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges af behandlingen

* Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

4. Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler er:

* Identifikationsoplysninger (så som navn, telefonnummer og køn).

Formålet med at behandle dine identifikationsoplysninger vedrører Hair by MBS’ administration af dit kundekort, for at kunne komme i kontakt med dig og til brug for onlinebooking/bookingsystemet. Disse identifikationsoplysninger kan ligeledes bestå af fødselsdato, adresse og e-mail, men disse oplysninger er valgfrie at oplyse.

* Oplysninger om tidligere behandlinger, opskrifter på farver, tidligere køb af produkter og lignende. Formålet med at behandle disse typer af oplysninger er at kunne levere den bedste service og vejledning.

 

 

5. Modtagere af oplysninger

Hair by MBS gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med administration, markedsføring osv.

 

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er databehandlere, leverandører, rådgivere og pengeinstitutter.

 

Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem.

 

Vores samarbejdspartnere består af følgende databehandlere:

* EG Hairtools ApS, Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, CVR 26 26 51 93

* ProLøn A/S, Tronholmen 3, 8900 Randers, CVR 26 03 86 42

* Visma e-conomic a/s, Langebrogade 1, 1411 København K, CVR 29 40 34 73

 

Herudover har vi en række øvrige samarbejdspartnere, som vi lejlighedsvist kan have behov for at dele oplysninger med. Dette drejer sig om leverandører, rådgivere og pengeinstitutter.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din kundeaftale. Oprettelsen kan enten ske via vores online booking eller direkte i en af vores saloner.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede din kundeaftale og andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med behandlinger.

 

 

 

 

 

8. Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter et af følgende kriterier:

1. Samtykke, som du har afgivet til eksempelvis markedsføring. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. Hair by MBS indhenter f.eks. dit samtykke, hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan høre om vores behandlinger, produkter, kampagner mv.

2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores behandlinger og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for at vi kan sende påmindelser til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data.

Dine oplysninger vil automatisk blive slettet 5 år efter din sidste booking.

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.